Regulamin na rok 2017

II MINI POJEDYNEK NA GŁOSY

KONKURS WOKALNY DLA UCZNIÓW KLAS I - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Termin:
21 marca 2017 r.
09:00 - 12:00 prezentacje konkursowe zespołów ok. 13:00 wręczenie nagród

Miejsce:
Aula w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych - zespoły liczące od 5 do 10 osób.
Opiekun grupy jest członkiem zespołu i wraz z nim występuje na scenie.

Repertuar konkursowy:
Wymagane są 2 utwory w języku polskim, w tym jedna piosenka o charakterze patriotycznym (np. partyzancka, żołnierska) a druga dowolna. Uczestnicy wykonują utwory z własnym akompaniamentem lub z tzw. półplaybackiem nagranym na płytę CD. Każda płyta CD musi być opatrzona dokładnym opisem (szkoła, tytuł piosenki, numer nagrania na płycie). Czas wykonania jednego utworu nie może przekraczać 5 minut.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnione zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: ZSO nr 15, ul. Krzemionkowa 1,
25-705 Kielce
lub na adres poczty elektronicznej: bbarchan@poczta.onet.pl.
Zgłoszenia można również dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
Formularz zgłoszenia do pobrania poniżej oraz na stronie: 15 ZSO w Kielcach
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2016 roku.

Cele konkursu:
- rozśpiewanie młodzieży,
- popularyzowanie wśród uczniów muzyki polskiej - wykonywanej w języku ojczystym, autorstwa rodzimych kompozytorów,
- promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez przybliżenie ważnych wydarzeń z historii Polski jako tematów prezentowanych utworów,
- wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie upowszechniania znajomości polskiego dorobku muzycznego,
- artystyczna konfrontacja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych szkół,
- umożliwienie sprawdzenia swych umiejętności w zetknięciu ze sceną i publicznością,
- poprawienie umiejętności autoprezentacji,
- nauka pracy w zespole.

Zasady oceniania
Prezentacje ocenia Jury powołane przez organizatorów.
Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru,
- walory głosowe,
- muzykalność,
- staranność wykonania,
- ruch sceniczny,
- ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Nagrody
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast dla najlepszych wykonawców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : bbarchan@poczta.onet.pl lub tel. 606 35 00 96.
Wszelkie informacje o dotychczasowych edycjach konkursu "Minipojedynek na głosy" znajdują się na stronie Pojedynek na GłosyREGULAMIN KONKURSU 2017 do pobrania jako PDF


KARTA ZGŁOSZENIA 2017 do pobrania jako PDF